Algemene vragen
 Mijn gegevens
 Legal terminology
 Resources
Welkom!

English

Lid NGTV

U kunt op deze site informatie en advies vinden met betrekking tot de vertaling van juridische en zakelijke teksten.

Ik ben gespecialiseerd in de vertaling van juridische teksten (waaronder tevens teksten die zowel juridisch als financieel van aard zijn) van het Nederlands naar het Engels en andersom. Tevens beschik ik over veel ervaring in het vertalen van zeer uiteenlopende zakelijke en algemene teksten.
Deze site biedt echter meer dan alleen mijn eigen vertaalvaardigheden. Zoals u in de linker kolom kunt zien, ga ik in op vragen zoals; ďWat is een beŽdigde vertaling?Ē en behandel ik (de vertaling van) een aantal juridische termen (uitsluitend in het Engels). De achtergrond kennis hiervoor heb ik op verschillende manieren en gedurende vele jaren opgedaan, zie ďMijn gegevensĒ. Hieronder volgt ďWist u dat?Ē met enkele verassende en leuke weetjes m.b.t. Engels juridisch jargon.
Wellicht dat er van tijd tot tijd nieuwe informatie aan deze site wordt toegevoegd. Dit zal apart worden vermeld.

Wist u dat?
  • Alhoewel er veel grappen worden gemaakt over het gebruik van het woord "undertaking" (begrafenisonderneming) als vertaling voor "onderneming", is "undertaking" het woord dat daadwerkelijk in EU teksten wordt gebruikt voor wat in het merendeel van de Engelse wereld bekend staat als een "enterprise". Het is tevens goed juridisch Engels voor, onder meer, een plechtige gelofte of belofte.
  • In England is een "bailiff" een deurwaarder. In de VS is de persoon met dezelfde beroepsnaam een zaalwachter! [Lees hierover meer onder "General observations", tegen het einde].
  • Palm Tree Justice is een bekende term uit Engels recht en wordt m.n. geassocieerd met de rechter Lord Denning. Lord Denning was beroemd c.q. berucht in verband met zijn "dissenting" (afwijkende/minderheids) meningen in de rechtspraak.
    In Engeland worden immers de bevindingen van alle rechters in een zaak gepubliceerd, niet een enkele eensluidende uitspraak. Vaak werd zijn mening in latere zaken alsnog toegepast en werd daarmee bindend recht.
  • "By-law" wordt in Brits juridisch Engels meestal gebruikt in de betekenis van plaatselijk recht. In Amerikaans Engels staat het over het algemeen voor de regels die van toepassing zijn binnen een onderneming. Waarschijnlijk is het woord van Noord-Germaanse oorsprong; het woord "by" staat in Scandinavische talen voor "stad". In Engeland kan de invloed van de Noord-Germaanse overheersing nog worden gezien in heel oude woorden, zoals "Derby".

Home